Blogg

Stolleri att slopa nationella prov "för att inte stressa eleverna"

Alliansen gjorde ett stort antal viktiga skolreformer under våra regeringsår, och de flesta större reformerna trädde ikraft 2010-2011. Effekten dröjer av naturliga skäl, dagens elever går oftast 12 år i skolan, men efterhand syns en del ljuspunkter. Exempelvis var fler elever behöriga till gymnasiet i år än tidigare.

En sak vi gjorde för att tydligare kunna följa upp kvalitetsskillnader mellan skolorna och skapa rättvisare underlag för betyg var att utöka de nationella proven. Dessa har i lägre åldrar också en funktion för att fånga upp elever som har särskilda behov eller luckor i vissa ämnen. Nationella prov är helt enkelt ett sätt att kontrollera att alla elever i landet, oavsett skola, får den kunskap de ska ha.

Nu meddelar regeringen att man minskar de nationella proven, främst i gymnasiet. Huvudskälet sägs vara att ”man vill minska stressen hos eleverna”. Men också att avlasta lärarna arbete.

När lärare klagar över att för mycket tid läggs på att förbereda sig för de nationella proven säger det ju närmast att eleverna annars inte får de kunskaper de borde ha? Det är verkligen inget skäl att minska eller avskaffa de nationella proven, snarare tvärtom. De nationella proven ska testa kunskaper i det som läroplanen föreskriver, och detta ska ju lärarna lära ut oavsett. Däremot vill moderaterna digitalisera alla nationella prov där det är möjligt, och sedan rätta dem centralt. På det viset blir det inget merarbete för lärarna, och rättningen blir säker och objektiv.

När eleverna på de högskoleförberedande programmen i gymnasiet klagar över att de ”blir stressade” av nationella prov blir man allvarligt bekymrad. Om dessa prov stressar, hur i allsindar ska man då klara av en högskoleutbildning? Och hur ska man klara ett krävande arbetsliv? Att curla sönder våra barn både hemma och i skolan kommer aldrig att lyfta dem.

Det är sorgligt att säga, men regeringen tar nu ett steg tillbaka mot den gamla flumskolan.